Giấy vệ sinh

Giấy vệ sinh

CÔNG DỤNG Viên nang ranee

100% Bột Giấy
An Toàn
Không chất hóa học
Không Mùi
Trắng Tự Nhiên

Barcode: 8936017990404

Số lớp: 03 lớp không lõi

Quy cách:10 cuộn/dây x 10 dây/thùng

Barcode: 8936017990374 Số lớp: 03 lớp có lõi Quy cách:10 cuộn/dây x 10 dây/thùng

Barcode: 8936017990954

Số lớp: 3 lớp không lõi

Quy cách: 10 cuộn/dây x 10 dây/thùng

Barcode: 8936017990954

Số lớp: 03 lớp

Quy cách:10 cuộn/dây x 10 dây/thùng

Barcode: 8936017990381

Số lớp: 3 lớp có lõi

Quy cách: 06 cuôn/dây x 08 dây/thùng

Giấy vệ sinh