Khăn giấy ăn

Khăn giấy ăn

CÔNG DỤNG Viên nang ranee

100% Bột Giấy
An Toàn
Không chất hóa học
Không Mùi
Trắng Tự Nhiên

Barcode: 8936017990671

Số lớp: 3 lớp

Quy cách: 150 tờ/gói x 60 gói/thùng

Barcode: 8936017990190

Số lớp 2 lớp

Quy cách: 100 tờ/gói x 48 gói thùng

Barcode: 8936017990183

Số lớp 2 lớp

Quy cách: 100 tờ/gói x 80 gói/thùng

Barcode: 8936017990756

Số lớp 3 lớp

Quy cách: 150 tờ/hộp x 36 hộp/thùng

Barcode: 8936017990350

Số lớp: 2 lớp

Quy cách: 180 tờ/hộp x 36 hộp/thùng

Barcode: 8936017990947

Số lớp: 2 lớp

Quy cách: 1kg/bịch x 10 bịch/thùng

Khăn giấy ăn