Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

1. Nộp đơn ứng tuyển:
Biểu mẫu nộp đơn ứng tuyển
2.Lọc hồ sơ
3. Phỏng vấn
4. Nhận việc