Vì sao nên gia nhập Tiến Hiếu

Vì sao nên gia nhập Tiến Hiếu

Văn hóa doanh nghiệp

- Được thành lập từ năm 2001, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tiến Hiếu đã vươn mình trở thành một trong những công ty đi đầu trong thị trường giấy Việt Nam. Công ty Tiến Hiếu phát triển mạnh mẽ như hôm nay là nhờ có nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc được đúc kết lại: “Sáng tạo – Hợp tác – Trách nhiệm”.